Βιβλίο για Νέους και Άπειρους Οδηγούς

Είστε εδώ

Σκοπός του εν λόγω βιβλίου είναι να βοηθήσει τους νέους οδηγούς να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους εξασφαλίσουν την ασφάλεια κατά την οδήγηση, μειώνοντας τις πιθανότητες εμπλοκής τους σε ατύχημα. Ακολουθώντας λοιπόν τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο, θα μειώσουν τον κίνδυνο τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Μελετώντας το εν λόγω βιβλίο οι νέοι οδηγοί  θα αποκτήσουν την κατάλληλη βασική γνώση για την οδηγική εμπειρία, ενώ οι έμπειροι οδηγοί θα βρούν ένα σημείο αναφοράς για την ανανέωση των γνώσεών τους.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΑρχάριοι - Νέοι Οδηγοί
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.