Βιβλίο Γονέα για Μαθητές Δημοτικού

Είστε εδώ

Ο εν λόγω οδηγός, έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας βοηθήσει να μάθετε στα παιδιά σας ποιοι είναι οι Κανόνες Οδικής Ασφάλειας και πώς πρέπει να τους εφαρμόζουν.

Είναι χωρισμένος σε κεφάλαια, όπου το κάθε ένα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
Γονείς

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.