Βιβλίο Αμυντικής Οδηγήσης

Είστε εδώ

Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο να ενημερώσει ως προς τι είναι η Αμυντική Οδήγηση και πως συνδιαλέγονται στο πλαίσιό της ο Οδηγός, το Όχημα και το Περιβάλλον. Αναφέρεται στις βασικές αρχές και τους Χρυσούς Κανόνες της και πως αυτοί ερμηνεύονται στην πράξη, ενόσω οδηγούμε. Γίνεται ακόμη αναφορά στις κύριες τεχνολογίες που λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτή, ενώ στο τέλος του βιβλίου, η Αυτοαξιολόγηση μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πόσο έχουμε κατανοήσει τις αρχές και τους πρακτικούς κανόνες της Αμυντικής Οδήγησης.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης
ΟδηγοίΑμυντική Οδήγηση
ΟδηγοίΑρχάριοι - Νέοι Οδηγοί
ΟδηγοίΕπαγγελματίες
ΟδηγοίΗλικιωμένοι

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.