Βιβλίο Οδηγών Μεγαλύτερης Ηλικίας

Είστε εδώ

Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους οδηγούς άνω των 65 ετών που επιθυμούν να συνεχίσουν να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΗλικιωμένοι

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.