Βιβλίο Γονέα για Μαθητές Γυμνασίου

Είστε εδώ

Το θέμα της Οδικής Ασφάλειας και ειδικά η εξασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και η πρόληψη των ατυχημάτων και σχετιζόμενων θανάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας.

Γι’ αυτό το λόγο,  ο Συμβουλευτικός Οδηγός επιδιώκει να ενισχύσει την προσπάθεια σας να καλλιεργήσετε στα παιδιά σας και κυρίως να συντηρήσετε μια υπεύθυνη και ασφαλή αντίληψη και συμπεριφορά σχετικά με το πώς πρέπει να  χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο ως πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), επιβάτες ιδιωτικού οχήματος (ΙΧ) κλπ.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
Γονείς
Ευπαθείς χρήστες της οδούΠοδηλάτες
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.