Βιβλίο Καθηγητή για Μαθητές Λυκείου

Είστε εδώ

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να μεταλαμπαδεύσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις απαραίτητες γνώσεις οδικής ασφάλειας στους μαθητές τους, ώστε να μάθουν να κινούνται με ασφάλεια και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τα κρίσιμα θέματα κινητικότητας, όπως η διασφάλιση συνθηκών κινητικότητας για όλους, η οικολογική/οικονομική οδήγηση, η τήρηση των υποχρεώσεων του οδηγού καθώς και η διασφάλιση της σωματικής του ακεραιότητας. Όλα αυτά τα θέματα εξετάζονται διεξοδικά στο πλαίσιο του Βιβλίου Μαθητή, ωστόσο είναι σημαντικό να δοθεί βάση και στον τρόπο διδασκαλίας και στην παιδαγωγική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί, μιας και οι δυο αυτές συνιστώσες μπορούν να οδηγήσουν στην καλύτερη διαχείριση της γνώσης, ώστε οι μαθητές  να εμπεδώσουν σε βάθος τα θέματα που εξετάζονται. Ο καθηγητής του Λυκείου καλείται να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να επιστήσει την προσοχή των μαθητών γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας κατά  αυτόν τον τρόπο στην ασφαλή κινητικότητα των εφήβων αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτικοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.