Εγχειρίδιο Ασφαλούς Οδήγησης σε Μεγαλύτερη Ηλικία

Είστε εδώ

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να πληροφορήσει τους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας για τις αλλαγές στις ικανότητες οδήγησης που επέρχονται με τον χρόνο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΗλικιωμένοι
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.