Βιβλίο Μαθητή "Μετακινούμαι Ασφαλώς" για το Γυμνάσιο

Είστε εδώ

Βασικές γνώσεις για τα είδη και τις κατηγορίες των Μέσων Μεταφοράς και ιδιαίτερα για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας κατά τη μετακίνησή μας με αυτές.

Γνωριμία με τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
ΜαθητέςΓυμνάσιο
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.