Επαρχιακό περιβάλλον και αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων - Δημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε τι πρέπει να προσέχουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμιο, διάβαση, φανάρι ή τροχονόμο.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΜαθητέςΔημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.