Μετακινούμαι με σχολικό - Δημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε ποια είναι η σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε όταν περιμένουμε το σχολικό λεωφορείο αλλά και όσο είμαστε μέσα σε αυτό για να μην τραυματιστούμε αλλά και για να μην ενοχλούμε τον οδηγό.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΜαθητέςΔημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.