Οδηγώ με ασφάλεια – Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να αναπτύξουμε κάποιες βασικές δεξιότητες οδήγησης αναφορικά με ελιγμούς, πέδηση, έλεγχο καθρεπτών, προτεραιότητες, προσπεράσεις, διασταυρώσεις, αναγνώριση και αντίληψη κινδύνων, ορατότητα και διατήρηση πορείας και προσαρμογή της ταχύτητας ανάλογα με το οδικό περιβάλλον ώστε να μάθουμε να οδηγούμε με ασφάλεια.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΜαθητέςΛύκειο

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.