Νομοθεσία και επιπτώσεις από πρόκληση οδικού ατυχήματος

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να γνωρίζει ο νέος οδηγός τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση οδικού ατυχήματος, καθώς και τη σχετική νομοθεσία, είτε εμπλέκεται σε αυτό είτε όχι.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΑρχάριοι - Νέοι Οδηγοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.