Ηλικιωμένοι-Πεζοί

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι ως πεζοί και να βοηθήσει τους οδηγούς ώστε να προβλέπουν και να αποφεύγουν τους σχετικούς κινδύνους.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Ευπαθείς χρήστες της οδούΠεζοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.