Ασφαλείς τρόποι διάσχισης κυκλοφοριακών κόμβων

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τρόπους ασφαλούς διάσχισης κυκλοφοριακών κόμβων, τόσο σε περιβάλλον πόλης όσο και σε επαρχιακό, καθώς και τους κύριους τύπους κινδύνων κατά τη διάσχιση αυτών.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Ευπαθείς χρήστες της οδούΠεζοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.