Κυκλοφορία και απόσπαση προσοχής

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξηγήσει τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (κινητό τηλέφωνο, MP3 players, κλπ.) όταν περπατάμε, λόγω απόσπασης προσοχής.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Ευπαθείς χρήστες της οδούΠεζοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.