Αποφυγή οδήγησης υπό επήρεια υπνηλίας και μέθοδοι αντίδρασης

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει για τους τρόπους ανίχνευσης, αποφυγής και αντιμετώπισης της υπνηλίας κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Συνοδεύεται από κλίμακα αυτό-αξιολόγησης της υπνηλίας.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΗλικιωμένοι

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.