Εύρεση διαδρομής σε άγνωστη περιοχή, ορθή και ασφαλής χρήση τεχνολογιών πλοήγησης.

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει για την αποτελεσματική χρήση συστημάτων πλοήγησης, την ορθή τοποθέτησή τους εντός του οχήματος και τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό ασφαλούς μακρινού ταξιδίου.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΗλικιωμένοι

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.