Σωστός τρόπος πέδησης

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε τα οφέλη που προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση της χρήσης του ποδομοχλού πέδησης (φρένο) καθώς και τον τρόπο που πραγματοποιούμε πέδηση με τη βοήθεια του κινητήρα.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΟικονομική - Οικολογική Οδήγηση

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.