Επιλογή κατάλληλης σχέσης μετάδοσης

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος να μάθουμε τον ιδεατό τρόπο επιλογής και αλλαγής σχέσης μετάδοσης ταχυτήτων, σύμφωνα με τις επιταγές της οικονομικής/ οικολογικής οδήγησης. 

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΟικονομική - Οικολογική Οδήγηση

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.