Επίγνωση και αντιμετώπιση οδηγικών κινδύνων

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε πώς να εντοπίζουμε τους «κρυμμένους» οδικούς κινδύνους και να σχεδιάσουμε κριτικά την οδήγησή μας, είτε πριν είτε ενώ είμαστε στο δρόμο, καθώς και τι σημαίνει αυτό για την ασφάλειά μας, το αυτοκίνητό μας και το καύσιμο που καταναλώνουμε.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΟικονομική - Οικολογική Οδήγηση

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.