Εκπαίδευση οδηγών ADR

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές οδήγησης για τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, τις βασικές αιτίες ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, καθώς και σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης που τους αφορούν.       

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.