Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές οδήγησης ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος, για τις πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να παρέχονται σε κάποιον τραυματία καθώς και ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται σε μια τέτοια περίπτωση.

 

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.