Κρίσιμα σενάρια κυκλοφορίας για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών επικίνδυνων σεναρίων που θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευόμενος και η παρουσίαση των κατάλληλων τεχνικών οδήγησης για την αντιμετώπιση αυτών των σεναρίων.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.