Τεχνικές οδήγησης

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτές οδήγησης περί των βασικών τεχνικών οδήγησης, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της Αμυντικής και της Οικολογικής Οδήγησης.   

 

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.