Χρήση συστήματος ελέγχου πορείας (cruise control)

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε τι είναι το Σύστημα Ελέγχου Πορείας, ποια η χρησιμότητά του, πως και πότε μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, αλλά και ποια είναι η συμβολή του στην οικονομική/ οικολογική οδήγηση.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΟικονομική - Οικολογική Οδήγηση

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.