Οικολογική οδήγηση (κοινή περιγραφή για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών)

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να εξοικειώσει τον επαγγελματία οδηγό με τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης καθώς και να παρουσιάσει τις μεθόδους και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για να οδηγούμε οικολογικά.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΕπαγγελματίες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.