Ελαχιστοποίηση των κινδύνων και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (κοινή περιγραφή για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών)

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η εξοικείωση με την αμυντική οδήγηση, δηλαδή την τεχνική οδήγησης στην οποία ο οδηγός είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει κρίσιμες καταστάσεις πριν αυτές προκύψουν.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΕπαγγελματίες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.