Θέματα υγείας και ασφάλειας για τον επαγγελματία οδηγό (κοινή περιγραφή για όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών)

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι ο επαγγελματίας οδηγός να μάθει να φροντίζει την υγεία του και να αντισταθμίζει τους επιβαρυντικούς παράγοντες με σωστή διατροφή, ξεκούραση, άσκηση και διαχείριση του άγχους, καθώς και να εξοικειωθεί με τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και τα συστήματα παθητικής ασφάλειας.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΕπαγγελματίες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.