Λειτουργία/ χρήση ταχογράφου, ώρες εργασίας, κόπωση, υπνηλία (φορτηγά και λεωφορεία)

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να παρέχει ενημέρωση για το θέμα της κόπωσης που είναι η συχνότερη αιτία ατυχημάτων για τους επαγγελματίες οδηγούς, δεδομένου ότι προκαλεί μείωση της εγρήγορσης και υπνηλία, ενώ εξετάζεται η αντιμετώπισή της στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού στο ωράριο εργασίας και σωστής χρήσης και λειτουργίας του ταχογράφου.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΕπαγγελματίες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.