Προγραμματισμός δρομολογίου

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ενημερώσει σχετικά με τη σημαντικότητα του προγραμματισμού του δρομολογίου του επαγγελματία οδηγού που είναι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες προετοιμασίας για την επιτυχία ενός δρομολογίου. Με τη σωστή χάραξη διαδρομής αποφεύγονται οπισθοδρομήσεις, καθυστερήσεις και πιθανά ατυχήματα που έχουν συνέπεια το επιπλέον κόστος του δρομολογίου.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΕπαγγελματίες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.