Σεναριοποίηση υπαρχόντων εγχειριδίων επιμόρφωσης υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτών

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η παράθεση ορισμών σχετικών με τους Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και η παράθεση με hyperlinks και οδηγίες για τα βασικά σημεία και την εύκολη χρήση των υπαρχόντων αρχείων εκπαίδευσης οδηγών.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.