Εκπαίδευση σε καθαρά οχήματα

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι η παρουσίαση σχετικών περιβαλλοντικών φαινόμενων και η συσχέτιση τους με τις μεταφορές, πληροφοριών σχετικά με την οικολογική/ οικονομική οδήγηση και τις εναλλακτικές μορφές κίνησης οχημάτων.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.