Πρόγραμμα για την εισαγωγή της θεματικής ενότητας «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων - ΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) στη θεματική ενότητα «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια», θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια την Τρίτη 16/10/2018, την Τετάρτη 17/10/2018 και την Πέμπτη 18/10/2018 σε εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού:

1. Επιμορφωτικό σεμινάριο "Κυκλοφοριακής Παιδείας": http://edrive.yme.gov.gr/node/2534 

2. Κυκλοφοριακή Παιδεία για τους μαθητές Δημοτικού: http://edrive.yme.gov.gr/node/2535