Συνέχιση της κυκλοφοριακής αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Μετά από συμφωνία των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών αποφασίστηκε η συνέχιση της θεματικής ενότητας "Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια" στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας και για το σχολικό έτος 2018-2019 .

Σχετικές οδηγίες παρέχει με εγκύκλιο του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.