Λύκειο

Είστε εδώ

Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή – αφιέρωµα στους νέους, ΕΚΑΒ πριν και μετά, για μια ζωή μετά

Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή – αφιέρωµα στους νέους, Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις

Σελίδες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.