Αρχάριοι - Νέοι Οδηγοί

Είστε εδώ

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών

Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή – αφιέρωµα στους νέους, ΕΚΑΒ πριν και μετά, για μια ζωή μετά

Σελίδες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.