Επαγγελματίες

Είστε εδώ

Ημερίδα «ITS eCall and Road Safety», 25/04/2016, χαιρετισμοί

Ημερίδα «ITS eCall and Road Safety», 25/04/2016, πως λειτουργεί η υπηρεσία eCall, στα αγγλικά

Σελίδες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.