Εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία

Μετά από συνεννόηση και συμφωνία των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφασίστηκε η εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 . Με εγκύκλιο του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρείχε σχετικές οδηγίες.