Πιλοτικό Πρόγραμμα για την εισαγωγή της θεματικής ενότητας «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής της θεματικής ενότητας «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια», ξεκινάνε τα επιμορφωτικά προγράμματα από Τετάρτη 21/2/2018 και ολοκληρώνονται την Τετάρτη 14/3/2018 σε επιλεγμένα δημοτικά σχολεία της Αττικής. Επισυνάπτεται τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού.

1. Επιμορφωτικό σεμινάριο "Κυκλοφοριακής Παιδείας": http://edrive.yme.gov.gr/node/2534 

2. Κυκλοφοριακή Παιδεία για τους μαθητές Δημοτικού: http://edrive.yme.gov.gr/node/2535