Γονείς

Είστε εδώ

Περπατώ με ασφάλεια στην πόλη τη νύχτα - Δημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη

Κάνω ποδήλατο με ασφάλεια στο χωριό - Δημοτικό Α' - Γ' τάξη

Σελίδες

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.